SWH STAVBY s.r.o. je stavební firma s dlouholetou praxí v oboru stavebních a speciálních výškových prací
NAŠE SLUŽBY | KONTAKT
Milionový dům

Certifikace

právě se nacházíte › úvodní stranaCertifikace

Poltiika jakosti, životního prostředí, bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci

Naše firma pracující v segmentu stavebních činností se zamě›ř™uje př™edevším na oblast speciálních stavebních a výškových prací. Touto Politikou jakosti, životnho prostř™edí, bezpečnosti a ochrany zdraví př™i práci se zavazuje poskytovat zákazníkům služby vynikající kvality, které budou plně› uspokojovat jejich požadavky a očekávání nejen současné, ale i budoucí.

K tomu chceme být firmou splřˆující očekávání svých zamě›stnanců, dodavatelů, společnosti a firmou plně› respektující zásady trvale udržitelného rozvoje v oblasti životního prostř™edí. Zavazujeme se naplřˆovat požadavky legislativy, požadavky a očekávání tř™etích stran a jiné požadavky, ke kterým jsme se př™ihlásili a uplatřˆovat prevenci znečišřťování životního prostř™edí a snižovat nebezpečí a rizika bezpečnosti a ochrany zdraví př™i práci.

Všichni zaměstnanci jsou si plně› vě›domi svého podílu na úspěšnosti firmy a své zodpovdnosti při uspokojování požadavků zákazníka, okolí a očekávání majitelů firmy.

Integrovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2005 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:1999 je prostředkem k udržení a dalšímu rozvoji podnikatelských aktivit firmy a její ekonomické prosperity.

Vedení firmy se zavazuje neustále zlepšovat svůj integrovaný systém řízení a trvale jej zlepšovat.

Chomutov 1. 2. 2007

ředitel společnosti

© 2013 - 2018 SWH STAVBY s.r.o.

Tvorba stránek Blig s.r.o.
SWH STAVBY s.r.o.
Lipská 4696
430 01 Chomutov
Česká republika
Č. ú: 125487027/5500 RB Bank